Besteedt zorg aan uw tuin

Kennisbank

Geluidsoverlast in de praktijk

Geluidsoverlast in de praktijk

Overlast door geluid komt veel voor. Vandaar dat er de laatste jaren veel oplossingen zijn bedacht om van schuttingen ook geluidsschermen te maken. Of een geluidsscherm voor iedere geluidsoverlast de goede oplossing is, is maar de vraag. Daarom hier meer informatie over de werking van geluid en een geluidsscherm.

Lees meer

Veel planten en weinig onderhoud? Prairie Garden!

Veel planten en weinig onderhoud? Prairie Garden!

Dat wil toch eigenlijk iedereen? Een mooie tuin met prachtige bloeiende planten en weinig onderhoud! En dat kan ook voor iedereen met het Prairie Garden® concept van Lageschaar Vaste Planten. De prairiebeplanting heeft ieder seizoen een enorme belevingswaarde door de afwisseling in kleur en structuur. De bloeiende en langlevende vaste planten komen met siergrassen in een wisselende samenstelling in de hele border terug. Natuurlijk, kleurrijk en onderhoudsarm!

Prairie Garden® is een concept van Lageschaar Vaste Planten, een nuchter Achterhoeks familiebedrijf met liefde voor groen. Net als wij van Hoveniersbedrijf Stip gaat Lageschaar voor minder beton en meer groen en we zijn allebei partner van NL Greenlabel. Naast het kweken en leveren van vaste planten heeft Lageschaar ook een aantal beplantingsconcepten ontwikkeld voor langlevenden en eenvoudig te beheren beplanting. Prairie Garden® is één van deze concepten, een concept wat wij graag gebruiken en waarvan een voorbeeld te zien is in onze eigen inspiratietuin.

Lees meer

Hoe krijg ik wilde bijen in mijn tuin?

Hoe krijg ik wilde bijen in mijn tuin?

U heeft er vast ook over gehoord in het nieuws: de wilde bijen. De helft van alle 358 soort in Nederland wordt bedreigd! En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Maar gelukkig kan iedereen die een tuin heeft ze helpen! Want een wilde bij leeft zeker niet alleen op het platteland, maar ook in de stedelijke omgeving. Lees daarom hier meer over de wilde bij en hoe u deze in uw tuin kunt krijgen.

Lees meer

Planten met rare vlekjes

Planten met rare vlekjes

Niet elke plant kan in elke tuin. Rhododendrons groeien immers niet op kleigrond en zo heeft r iedere plant een voorkeurslocatie. Toch komt het soms voor dat planten het prima zouden moeten doen, maar dat er toch net iets aan ontbreekt. Blaadjes worden geel, blijven klein of sterven af. Ziekten door gebrek!

Gebreksziekten komen vaker voor bij planten. Bij voedingstekorten kan met het gebruik van enkelvoudige meststoffen deze tekorten teniet gedaan worden. De belangrijkste gebreken lichten we graag toe.

Lees meer

Stap 1 gezonde bodem - structuur

Stap 1 gezonde bodem - structuur

De ideale bodem begint met een goede structuur. Wanneer er bijvoorbeeld water in de tuin blijft staan of wanneer planten slecht groeien kan dit wijzen op een slechte structuur. De verhouding tussen de vaste delen en poriën is dan verstoord waardoor er bijvoorbeeld te weinig zuurstof is voor de plantenwortels. Stap 1 naar een gezonde bodem is dus ervoor zorgen dat de structuur in de orde is.

Lees meer

Stap 2 gezonde bodem - zuurgraad

Stap 2 gezonde bodem - zuurgraad

Het verzuren van de grond is een actueel thema in de tuin. Verzuring wordt veroorzaakt door zure regen en natuurlijke afbraakprocessen in de bodem. Een te zure bodem (te lage pH-waarde) heeft vrijwel altijd een slechte invloed op de groei van beplanting. Door een lage zuurgraad neemt de ontwikkeling en de activiteit van de organismen in de bodem af waardoor minder organisch gebonden voedingsstoffen vrijkomen voor de plant. Verder lossen zware metalen in een zuurdere bodem makkelijker op waardoor planten worden vergiftigd. Voor planten is een pH tussen de 5,5 en 7 ideaal. Stap 2 naar een gezonde bodem is daarom de zuurgraad op het juiste niveau houden.

Lees meer

Stap 3 gezonde bodem - organische stof

Stap 3 gezonde bodem - organische stof

De derde stap voor een gezonde bodem is de juiste hoeveelheid organische stof. Organische stof heeft invloed op de structuur, maar vooral vormt het de voeding voor het bodemleven. Een actief bodemleven zorgt ervoor dat de organische stof afgebroken wordt tot voedingselementen die voor de plant opneembaar zijn.

Organische stof neemt veel water op. Hierdoor werkt het als mineralenbuffer waardoor voedingsstoffen minder gemakkelijk uitspoelen. De organische stof zorgt er dus voor dat de bemesting (voedingsstoffen) die opgebracht wordt langer voor de plant beschikbaar blijft. In droge perioden kan de plant ook vocht uit de organische stof opnemen. Organische stof is dus onmisbaar voor de plant!

Lees meer

Stap 4 gezonde Bodem - bodemleven

Stap 4 gezonde Bodem - bodemleven

De één na laatste stap voor een gezonde bodem is een gezond en actief bodemleven. Beestjes zoals regenwormen, maar ook bacteriën hebben ieder hun eigen functie in het natuurlijke proces. Een bodem met veel micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën, is een gezonde bodem. Dit bodemleven zorgt ervoor dat organisch materiaal afgebroken wordt tot voeding voor de plant. Hierdoor heeft de plant de beschikking over voeding en is ze beter beschermt tegen ziektes.

Lees meer

De 5 stappen naar een gezonde bodem

De 5 stappen naar een gezonde bodem

Mooie planten wil iedereen toch in zijn tuin? Maar dat begint wel met een gezonde of vitale bodem. Een gezonde bodem zorgt namelijk voor meer weerstand en een betere gezondheid bij planten.

Maar hoe krijgt u nu zo’n gezonde bodem? Ga dan te werk volgens de vijf stappen van de ECOstyle Bodemcheck®. Deze Bodemcheck® heeft de vorm van een piramide. Belangrijk is dat u aan de basis van de piramide – met stap 1 – begint. Iedere stap creëert de voorwaarden om verder te kunnen met de volgende stap.

Lees meer