Besteedt zorg aan uw tuin

Historie

Historie

Hoveniersbedrijf Stip is een echt familiebedrijf met inmiddels een flinke historie. Ruim 55 jaar geleden begon de oprichter – Hendrik Stip – dit familiebedrijf. In de woning naast het huidige bedrijfspand is het allemaal begonnen en daar is ook de tweede generatie in dit familiebedrijf geboren.

Bertus werkte van jongs af in het bedrijf en heeft in 1984 het bedrijf overgenomen. Samen met zijn vrouw Cobi heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld. Inmiddels is Henriekus als derde generatie ook al actief in het bedrijf.

De start van Hoveniersbedrijf Stip

De wortels van Hoveniersbedrijf Stip liggen op het kleine maar zeer bijzondere landgoed De Kriemelkuil aan de Drieërweg in Ermelo. Daar heeft Hendrik Stip, de oprichter van Hoveniersbedrijf Stip, 15 jaar lang de leiding gehad in het ontwikkelen, aanleggen en onderhouden van een zeer intensieve tuin. Hij heeft zich daar alle aspecten van het bedrijf eigen gemaakt, zoals de kennis op het gebied van bomen, fruit, groente, bloemen, heesters, coniferen, maar ook het verzorgen van diverse administratieve taken. In diezelfde tijd heeft hij een enorm netwerk opgebouwd van toekomstige klanten, leveranciers en onderaannemers.

Historie Oud reclamebord

Hendrik Stip nam na het overlijden van de eigenaar van De Kriemelkuil het besluit om zelfstandig ondernemer te zijn. Hij was toen nog mar 45 jaar jong. Op 1 maart 1959 vestigde hij zich als H. Stip Tuinaanleg en Onderhoud – Kwekerij. De Kriemelkuil werd zijn eerste klant voor een aantal uren in de week. Via een collega bloemist uit Harderwijk kreeg hij meteen een grote klant erbij: de aanleg van een grote nieuwbouwwijk bewoond door Amerikaanse militairen en in eigendom van een woningbouwvereniging. Op 2 maart had hij al een eerste medewerker in dienst. Hij vestigde zich aan de Staverdenseweg 43 in Elspeet waar een perceel van zo’n 5300 m2 grond omheen lag. Vanaf het begin is dit gebruikt als kwekerij voor een gemengd assortiment, zoals haagconiferen, rhododendrons, heide en een ruime variatie aan vaste planten. Alle beplanting werd, zoals dat toen gebruikelijk was, in de volle grond geteeld. In het voorjaar werd een deel van de éénjarigen zelf gekweekt. Deze manier van werken is vanwege de kleinschaligheid in combinatie met de hoge kosten tegenwoordig niet meer mogelijk.

Hendrik Stip heeft altijd veel aandacht besteed aan het onderhoud van tuinen. In zijn visie bouwde hij daarmee vanaf het begin een vaste relatie op met zijn klanten. Het bracht hem en zijn medewerkers ook regelmatig terug bij de klanten, waardoor het contact snel en makkelijk was. En inderdaad toonde de groei een stijgende lijn. 

Naar een Familiebedrijf: ZOon bertus als medevennoot

De jongste zoon van Hendrik, Bertus, ging eind jaren zeventig bij zijn vader in het hoveniersbedrijf werken. Al heel jong, op 17-jarige leeftijd, werd hij medevennoot. Dat had een goede reden, vader Hendrik bereikte namelijk in dat jaar (1978) de pensioengerechtigde leeftijd. Voor Bertus was het prima, hij heeft zo een aantal jaren met veel plezier met zijn vader gewerkt.

Al voordat Bertus medevennoot werd, was de basis voor het tuincentrum al gelegd met de verkoop aan particulieren. Begin jaren ’80 is het tuincentrum verder uitgebouwd. Bertus had tegen die tijd de lagere en middelbare Historie Briefpapiertuinbouwschool afgesloten en ontwikkelde als een rechtgeaard jonge ondernemer langzamerhand een aantal toekomstideeën. Hij koos voor veel minder kwekerij en meer praktische ruimte voor de opslag van materialen. Een nieuw huis met een grote opslagschuur leek daarom geen overbodige luxe. Hij zag ook toekomst in de verkoop aan particulieren. Hij nam grote besluiten: in 1984 trouwde hij met zijn Cobi en tegelijkertijd werd hij voor 100% eigenaar van Hoveniersbedrijf Stip. In datzelfde jaar was het hele pand klaar: gecombineerd met een voor die tijd modern tuincentrum.

Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het hovenierswerk bleef trekken en zelfs meer dan Bertus had gedacht. Hij begon in de beginjaren negentig met het opbouwen van een netwerk en bouwde zo aan een uitstekend nieuw hoveniersbedrijf. Je kunt echter niet alles doen. Er kwamen steeds meer grotere tuincentra in de omgeving. Hoveniersbedrijf en Tuincentrum Stip had te weinig ruimte en eigenlijk ook te weinig tijd voor het tuincentrum en dat vroeg zijn tol: de resultaten liepen terug. Cobi en Bertus, die in 1991 samen vennoot zijn geworden in Hoveniersbedrijf en Tuincentrum Stip, besloten dan ook op 31 december 1995 het tuincentrum te sluiten. Daardoor kon Hoveniersbedrijf Stip zich vanaf 1 januari 1996 volledig gaan toeleggen op het aanleggen, renoveren en onderhouden van tuinen. 

Nieuwbouw 2004

In de loop der jaren was er regelmatig gebouwd, verbouwd en aangebouwd. Steeds met een duidelijk doel voor ogen, maar het geheel werd toch wel wat onoverzichtelijk, temeer daar er niet met één duidelijk plan was gewerkt. Tijd voor nieuwbouwplannen, dus en die plannen zijn gestart in 2003. De daadwerkelijke bouw begon in 2004: een nieuw bedrijfspand met daarin ruime mogelijkheden voor opslag van machines en materiaal, met plaats voor de bedrijfsauto’s. Ook de medewerkers kregen meer ruimte: een mooie kantine in het nieuwe pand en een goede kantoorruimte in zowel het oude als nieuwe deel van het pand.

Historie BedrijfspandNieuwbouw gaf ons de kans om aan de laatste eisen op het gebied van veiligheid en milieu te voldoen, dus zijn er vloeistofdichte vloeren, een wasplaats voor machines en auto's en een brandstofopslag. Dit is een pand voor de toekomst, een pand waarmee Hoveniersbedrijf Stip weer jaren vooruit kan. 

Derde generatie: Henriekus

Tijdens de bouw van het nieuwe pand werd ook zoon Henriekus actief in het bedrijf. Hij studeerde Tuin- en Landschapsmanagement aan de HAS Den Bosch en werkte op zaterdag mee in het bedrijf. Na zijn afstuderen heeft hij eerst als calculator bij een groot groenvoorziener gewerkt. Vanaf 2009 werkt hij volledig mee in het bedrijf en vanaf 2013 is hij als medevennoot iedere dag actief.